Afbraakwerken


image

Afbraak en sloop vormen steeds vaker de eerste stap in een nieuw bouwproject.

Soms gaat dit over een volledige sloop waarbij er plaats moet gemaakt worden voor een nieuw op te richten constructie maar even vaak gaat dit slechts over een gedeeltelijke sloop alvorens de heropbouw kan starten.

Afbraakwerken omvatten vandaag niet alleen het slopen van de constructie maar ook het selectief sorteren en afvoeren van al het vrijgekomen afval.

Lnxinside BVBA voert volgende afbraakwerken uit:

  • Uitbreken van terrassen en opritten
  • Slopen van woningen, bedrijfsgebouwen
  • Slopen van kleinere gebouwen zoals tuinhuizen,garages,aanbouw,…
  • Uitbreken van oude funderingen
  • Verwijderen van oude (betonnen) buizen en rioleringen
  • Ook het slopen binnen in gebouwen kunnen wij voor U verzorgen.